Mørketal

Sammendrag

Den danske coronaovervågning er efterhånden så finmasket at vi kan stole på det antal inficerede testen finder. Der er ikke noget betydeligt mørketal længere. Det betyder også, at selv om udviklingen i 2. bølge er alvorlig er vi stadig langt fra den smitte vi havde i foråret. For at give et retvisende billede har jeg sammenstillet overvågningstallene, med et mere sobert billede beregnet ud fra antallet af indlagte. Analysen viser, at hvor overvågningen i foråret kom helt til kort så er det ikke længere tilfældet - overvågningen fanger praktisk taget hele smitten.

I begyndelsen af corona-epidemien var der meget få steder i verden, hvor der blev testet massivt. Danmark var ikke et af de steder, tests var praktisk taget kun i forbindelse med indlæggelse - og vi stiftede alle bekendtskab med ordet mørketal - altså de mange uerkendte sygdomstilfælde.

Et sikrere tal for epidemiens udvikling, hvis vi ellers går ud fra at vi har et fungerende sundhedsvæsen, er og var antallet af indlagte på hospitalerne. Hvis det nogenlunde var den samme andel der blev så syge de skulle have hjælp, kunne man jo bare tage indlæggelsestallet og gange op, og på den måde få et reelt sygdomstal. Men gange op med hvad?

I Island havde man det held at have en voldsom testkapacitet klar - fordi gen-studier er en industri på Island - og derfor kunne man på Island tage sig tid til at lave store randomiserede studier af netop det - og tallene fra den Islandske overvågning gav en forestilling om at det al vi er ude efter nok var i omegnen af 100. For hver smittet, der blev så syg at de skulle indlægges gik der 99 andre smittede rundt ude i samfundet. 

I dag har vi et gigantisk test-apparat også i Danmark - og går man ind på Serum-instituttets store dashboard og sammenholder antal indlagte, med antallet af testede med aktiv smitte (dvs antal positive minus antal med overstået infektion og antal døde) får man en faktor på ca 60 - nogenlunde samme størrelsesorden som de Islandske 100. 

Der er naturligvis detaljer i præcis hvordan man definerer overstået infektion, der påvirker tallet - men at det testapparat vi har i dag rammer de islandske studier nogenlunde, giver en god tiltro til at vi ikke har noget betydeligt mørketal længere. Testen finder dem allesammen - indenfor måske en faktor 2 - men det er virkelig ikke meget smitte der undslipper opdagelse. 

For at få en bedre fornemmelse for udviklingen over tid har jeg taget de overvågningsdata SSI udgiver og lavet historiske smittetal ud fra indlæggelsestallet - ved faktor 50, 100 og 200 - og sammenholdt med antallet af positiv-testede. På grafen ser man at der absolut ingen sammenhæng er mellem test og sygdom i foråret - men se så på nutiden: Indlæggelsestallet tracker helt præcist antallet af positiv-testede, når man altså bare lige ganger indlæggelsestallet med 50. Overvågningen virker.

Så meget desto mere irriterende er det, at vi ikke kan omsætte den høje kvalitet i overvågningen til kontrol med epidemien - men det er en anden snak.

 Taldefinitioner: 

SSI udgiver ikke en tidsserie med antal indlagte, eller antal med aktiv infektion, så de to tal er estimeret som hhv antal nyindlagte i et 5-dages vindue (vinduesstørrelsen giver et samlet tal, der er konsistent med det samlede indlæggelsestal i dag) og smittede er angivet som positiv-testede i et 10-dages vindue.