High

Hvad betyder de tal vi hører om smittesporingsappen?

Virker smittesporingsappen eller virker den ikke? Der har været meget snak om smittesporingsappen - irske bus-studier, og almindelig sund skepsis fra alle os, der på et tidspunkt har lavet bluetooth-baserede sociale netværk. Bluetooth er ikke en ideel teknologi til opgaven. Men mindre end ideel kan også gøre det. Hvad siger tallene om hvordan det virker.

Vi har efterhånden fornuftige brugsdata om appen (præcis hvordan privacy-siden af den indsamling af brugsdata ser ud er en anden og spændende historie). For uge 43 ved vi at

  • 1500 meldte sig selv smittede i appen - ud af i omegnen af 6000 som blev testet positiv i løbet af ugen - det er godt nyt. De der har appen bruger den faktisk. 
  • 6000 har siden appen blev taget i brug ladet sig teste - lidt mindre end én per smittet. Selv hvis vi bruger appens spredning som udgangspunkt (1500 ud af 6000 => 25% implementering) kommer vi kun op på 4 kontakter i ugen. Absurd lavt tal. Appen burde med andre ord sende smittenotifikationer til langt flere.
  • Vi vidste godt at der tidligere var en fejl af netop den type - men bare de 1500 i uge 43 burde have mangedoblet antallet af testede.
  • Af de 6000 har appen identificeret 55 som smittede. 7 af dem i uge 43. Igen - er det bare alt for lavt. I snit smitter hver der har sygdommen omkring 1 person i løbet af to uger, så tallet for positiv testede burde minde mere om antallet af positiv-smittede. Hvis vi taget udgangspunkt i penetrationen den seneste uge og en smitteperiode på måske 3-4 dage ud af de 14 hvor man er smitsom i snit for de 1500  kunne man forvente noget i stil med 1 (kontakt tal per smittet) * 0.3 (faktisk kontakttid, andel af to uger) * 0.25 (app penetration) - eller omkring 100 positiv testede bare i uge 43 - ikke syv. 

 

Så seat-of-the-pants analysen må være at appen burde aktivere 15-20 gange så mange tests som den gør nu - også med den distribution den har nu. Er det bluetooth, som bare ikke fungere bedre end at se 5% af hvad man kunne håbe? Eller er det fordi appen stadig filtrerer for meget i hvilke potentielt smittede der adviseres?

Det er det svært at mene noget præcist om. Det meget omtalte irske studie er ikke egnet til at svare på det, fordi det spørger om det forkerte (nemlig hvor mange vi kan filtrere fra - det er et non-goal at filtrere potentielle cases fra). Mine anekdotiske erfaringer fra dengang vi lavede Imity er at man roligt kan lægge en fejl-faktor på 50%-75% missede BT radioer ind - men det er bare anekdoter.